کاووش وب
رفع تضمینی ریپورت تلگرام

رفع تضمینی ریپورت تلگرام

ریپورت تلگرام مشکلی است که برخی از کاربران با آن رو به رو هستند. تلگرام افرادی را که وارد پی وی افراد دیگر می شوند و ایجاد مزاحمت می کنند را با ارسال گزاش توسط شخص مقابل ریپورت و استفاده از امکانات را برای آنها محدود می کند شما در این آموزش برای اولین بار روشی تضمینی یاد خواهید گرفت که بدون هیچ نرم افزار و رباتی رفع ریپورت خواهید شد

جزییات بیشتر

نقد و شرح قصاید خاقانی . تهران: زوّار، جلد اول و دوم، 1387. 2 ــ اشرف‌زاده، رضا. گزیده اشعار خاقانی شروانی . تهران: اساطیر، 1385. 3 ــ انوری، حسن. فرهنگ فشردۀ...
  بارزترین موارد آن را دکتر محمدحسین کرمی در مقاله‌ای با عنوان «خاقانی معمار زبان و خیال» بدین شرح آورده است: «1ـ بسامد بالای مصوت‌ها. 2ـ...

پایان نامه اعتراض در شعر فروغ

و شرح قصاید خاقانی(جلد اول)، تهران، انتشارات زوّار، چاپ اول. 3- اسحاق،محمد،(1379)،شعر جدیدفارسی،ترجمه سیروس شمیسا، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اول. 4- اسلامی ندوشن،...
.                   منابع و مآخذ 1 ــ استعلامی، محمد. نقد و شرح قصاید خاقانی . تهران: زوّار، جلد اول و دوم، 1387. 2 ــ اشرف‌زاده، رضا. گزیده اشعار خاقانی شروانی . تهران: اساطیر،...

سایت مشاوره هیوا - منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی 97

رستم و اسفندیار، به کوشش جعفر شعار و حسن انوری - جلال‌الدین، محمد مولوی (1317)، مثنوی، به تصحیح دکتر محمد استعلامی، انتشارات سخن -   نقد و شرح قصاید خاقانی، براساس تقریرات...

متون در دست بررسی ادبیات فارسی

‌زاده 81    نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه حميرا زمردي 82    نقد و حقيقت رواد لن بيات / شيرين دخت 83    نقد و شرح قصايد خاقاني محمد استعلامي 84   ...
- (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1390 - 16500 نسخه - 7 -344-401-964-978 انتخاب 2 - نقد، و شرح قصايد خاقاني بر اساس تقريرات استاد بديع‌الزمان فروزانفر:...

برای مشاهده از منبع کامل اینجا کلیک کنید

منبع: کاووش وب

Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com