کاووش وب

نقد و شرح قصاید خاقانی . تهران: زوّار، جلد اول و دوم، 1387. 2 ــ اشرف‌زاده، رضا. گزیده اشعار خاقانی شروانی . تهران: اساطیر، 1385. 3 ــ انوری، حسن. فرهنگ فشردۀ...
  بارزترین موارد آن را دکتر محمدحسین کرمی در مقاله‌ای با عنوان «خاقانی معمار زبان و خیال» بدین شرح آورده است: «1ـ بسامد بالای مصوت‌ها. 2ـ...
و شرح قصاید خاقانی(جلد اول)، تهران، انتشارات زوّار، چاپ اول. 3- اسحاق،محمد،(1379)،شعر جدیدفارسی،ترجمه سیروس شمیسا، تهران، انتشارات فردوس، چاپ اول. 4- اسلامی ندوشن،...
.                   منابع و مآخذ 1 ــ استعلامی، محمد. نقد و شرح قصاید خاقانی . تهران: زوّار، جلد اول و دوم، 1387. 2 ــ اشرف‌زاده، رضا. گزیده اشعار خاقانی شروانی . تهران: اساطیر،...

سایت مشاوره هیوا - منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی 97

رستم و اسفندیار، به کوشش جعفر شعار و حسن انوری - جلال‌الدین، محمد مولوی (1317)، مثنوی، به تصحیح دکتر محمد استعلامی، انتشارات سخن -   نقد و شرح قصاید خاقانی، براساس تقریرات...

متون در دست بررسی ادبیات فارسی

‌زاده 81    نقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامه حميرا زمردي 82    نقد و حقيقت رواد لن بيات / شيرين دخت 83    نقد و شرح قصايد خاقاني محمد استعلامي 84   ...
- (در2جلد ) - جلد 1 - وزيري (گالينگور) - چاپ 2 سال 1390 - 16500 نسخه - 7 -344-401-964-978 انتخاب 2 - نقد، و شرح قصايد خاقاني بر اساس تقريرات استاد بديع‌الزمان فروزانفر:...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کاووش وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com