کاووش وب

توان الکتریکی با جریان متناوب ، نوعی از انرژی الکتریکی است که برای تغذیه تجاری الکتریسیته به عنوان توان الکتریکی ، از جریان متناوب استفاده می‌کند. ویلیام استنلی جی آر کسی است که یکی از اولین سیم پیچهای عملی را برای تولید جریان متناوب طراحی کرد. طراحی وی یک صورت ابتدایی ترانسفورماتور مدرن بود که یک سیم ...
مهندسین به توان ظاهری توجه و علاقه نشان می‌دهند زیرا اگر جریان در ارتباط با توان راکتیو هیچ کاری در بار انجام ندهد حداقل باعث می‌شود سیم‌ها گرم شود و انرژی به هدر می‌رود. ... این مکانیزم اساسی برای کنترل ضریب توان در انتقال توان الکتریکی است، خازن‌ها (یا سلف‌ها) در یک مدار قرار داده می‌شوند تا بخشی از توان راکتیو مصرف شده توسط بار ...

کلبه برق - جريان متناوب(AC) و جريان مستقيم (DC)

توان الکتريکي با جريان متناوب، نوعي از انرژي الکتريکي است که براي تغذيه تجاري الکتريسيته به عنوان توان الکتريکي، از جريان متناوب استفاده مي کند. ويليام استنلي جي آر کسي است که يکي از اولين سيم پيچ هاي عملي را براي توليد جريان متناوب طراحي کرد. طراحي وي يک صورت ابتدايي ترانسفورماتور مدرن بود که يک سيم ...
ﺑﺎ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﯼ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤ. ﻮﺩ. : P=R I. 2. ﻭﻟﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ. ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧـﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺣـﺮﺍﺭﺕ ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﺷﻮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﻨﺎﻭﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺼـﺮﻑ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻫـﺎ. ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺎ. ﺳﺒﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮐﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ.
توان الکتریکی با جریان متناوب، نوعی از انرژی الکتریکی است که برای تغذیه تجاری الکتریسیته به عنوان توان الکتریکی، از جریان متناوب استفاده می‌کند. ویلیام استنلی جی آر کسی است که یکی از اولین سیم پیچهای عملی را برای تولید جریان متناوب طراحی کرد. طراحی وی یک صورت ابتدایی ترانسفورماتور مدرن بود که یک سیم ...
نوع دیگر الکتریسیته جریان متناوب یا AC نامیده میشود. این الکتریسیته ای است که شما از دیوار خانه تان (شهر) دریافت میکنید و برای غالب وسایل خانگی از آن استفاده میکنید. توضیح دادن این جریان به سادگی جریان مستقیم نیست. الکتریسیته با یک ولتاژ ثابت تولید نمیشود بلکه تحت یک موج سینوسی با گذشت زمان از صفر ...
3 ا کتبر 2017 ... جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) دو نوعِ متفاوت از عبور جریان الکتریسیته یا شار الکتریکی در مدار هستند. ... در ایالات متحده، برق تامین شده برای منزل AC با ولتاژ حدکثر 170 (دامنه نوسان) و 60 هرتز (فرکانس) است. ... در ولتاژهای بالا، مثلاً فراتر از 110kV، انرژی کمتری در انتقال توان الکتریکی هدر میرود.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: کاووش وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com